Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 heeft de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS in opdracht van NS een individuele tegemoetkomingsregeling opengesteld voor alle nog levende personen uit de Joodse Gemeenschap en de gemeenschap van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog, op bevel van de bezetter, per spoor zijn vervoerd naar kampen binnen en buiten Nederland met het oogmerk de bevolkingsgroep waar zij toe behoorden uit te roeien. Op de website vindt u meer informatie over de voorbereiding en uitvoering van deze regeling.