De Commissie buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming van NS aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de Commissie, het adviestraject en de voortgang.

Na het afronden van het advies aan en het besluit van NS, treft u hier ook informatie over de aanvraagprocedure aan.

  • 1 Overeenstemming
  • 2 Benoeming
  • 3 Adviestraject
  • 4 Besluit
  • 5 Procedure
1

Overeenstemming over instelling Commissie

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Eind November 2018 hebben de heer Salo Muller, overlevende van de Holocaust, en president-directeur Van Boxtel van NS gezamenlijk besloten een commissie in te stellen om zich te buigen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming kan worden vormgegeven aan overlevenden en directe nabestaanden van diegenen die door de NS zijn vervoerd met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden getransporteerd.

2

Benoeming Commissie

In januari 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS benoemd. De Commissie is onafhankelijk en buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven en is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de regeling.

Meer over de commissie
3

Adviestraject

De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de inhoud en reikwijdte van de individuele tegemoetkoming. Zij legt zo spoedig mogelijk en naar verwachting nog voor de zomer van 2019 haar advies voor aan NS.

4

Besluit

NS zal, op basis van het advies van de Commissie, een besluit nemen over de individuele tegemoetkoming. De uitkeringsregeling en aanvraagprocedure worden daarna gepubliceerd. Alle informatie die nodig is voor een eventuele aanvraag komt dan op deze website beschikbaar.

5

Procedure

Na het besluit van NS over de regeling volgt hier alle informatie over de aanvraagprocedure.