Aanvragen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. De looptijd van de regeling was één jaar: van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020.

Alle aanvragen beoordeeld

Over de looptijd van de uitvoeringsperiode (5 augustus 2019 –
5 augustus 2020) zijn in totaal 7.791 aanvragen ontvangen en behandeld. 5.498 aanvragen werden toegekend, 1.620 afgewezen en 673 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld omdat het bijvoorbeeld ging om een dubbele aanvraag.

Van de aanvragen die zijn toegewezen, waren 804 afkomstig van overlevenden van de transporten (in de regeling ‘belanghebbenden’ genoemd). De overige aanvragen waren afkomstig van hun kinderen (4.433) of van hun weduwen of weduwnaars (261). In totaal is door NS een bedrag van 43.877.500 euro via de Commissie uitgekeerd aan (nabestaanden van) belanghebbenden.

Meer informatie vindt u in het eindverslag dat de Commissie op 3 juni aan NS heeft aangeboden.

Samenwerking

Bij het behandelen en beoordelen van de aanvragen heeft de Commissie samengewerkt met PricewaterhouseCoopers (PwC) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW) als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is voor de indiening en beoordeling van aanvragen een belangrijke bijdrage geleverd door Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Stichting Pelita, het Nationaal Archief (NA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Afrondende werkzaamheden

Op 5 augustus 2020 werd de individuele tegemoetkomingsregeling gesloten. Toen waren 6.765 aanvragen beoordeeld. In de periode daarna, tot maart 2021 zijn alle resterende openstaande aanvragen beoordeeld en heeft de Commissie, op verzoek van de klachtencommissie, nog een aantal inlichtingen verschaft. Tot het laatste kwartaal van 2021 zullen afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, waarna de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS, en daarmee ook de Commissie, zal worden opgeheven.