Aanvragen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. De looptijd van de regeling was één jaar: van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020. 

Aanvragen in behandeling

De sluitingsdatum van 5 augustus 2020 heeft geen gevolgen voor aanvragen die in behandeling zijn. Deze worden afgerond. De commissie neemt vanaf 5 augustus 2020 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling.

Aanvragen die voor de sluitingsdatum van 5 augustus 2020 digitaal zijn ingediend, zijn in behandeling genomen. Aanvragers hebben hiervan per e-mail een bevestiging ontvangen. De behandeling van een aanvraag neemt maximaal 13 weken in beslag. Als de Commissie meer tijd nodig heeft, krijgt de aanvrager hier bericht over.

Uitkeringsreglement

In het reglement staat de hoogte van de tegemoetkoming en is beschreven hoe de procedure eruit ziet.

Download hier:
het uitkeringsreglement
toelichting aan de hand van voorbeelden

Privacy
De Commissie is zich bewust van de gevoeligheid van de persoonsgegevens die worden opgevraagd bij het indienen van een aanvraag. Wij vragen daarom alleen die gegevens op die noodzakelijk zijn voor het behandelen van een aanvraag en zorgen ervoor dat deze informatie zeer vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en alleen voor het doel om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt en zullen zo snel mogelijk worden vernietigd vanaf het moment dat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om te worden bewaard. In het privacy statement, dat hier te vinden is, legt de Commissie uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren en wijzen wij de aanvrager van een individuele tegemoetkoming op zijn of haar rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over dit onderwerp.