Aanvragen

Het is op dit moment niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. De looptijd van de regeling was één jaar: van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020.

Afronding aanvragen

Op 5 augustus 2020 is de individuele tegemoetkomingsregeling gesloten. Na 5 augustus 2020 heeft de Commissie alle op dat moment nog openstaande aanvragen beoordeeld. Begin maart 2021 zijn de laatste besluiten over de ingediende aanvragen verzonden. Op dit moment is de Commissie nog bezig met enige afrondende werkzaamheden. Naar verwachting zal de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS in het laatste kwartaal van 2021 worden opgeheven.

Aanvragen beoordeeld

De Commissie heeft in totaal bijna 7800 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Hierin heeft de Commissie samengewerkt met PricewaterhouseCoopers (PwC) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW) als onderdeel van de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is voor de indiening en beoordeling van aanvragen een belangrijke bijdrage geleverd door Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Stichting Pelita, het Nationaal Archief (NA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De Commissie is op dit moment bezig met het opstellen van een slotmonitor. Hierin worden alle relevante statistieken weergegeven en licht de Commissie toe hoe zij te werk is gegaan bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling. Zodra de slotmonitor beschikbaar is, wordt deze eerst aan NS aangeboden en vervolgens gepubliceerd op deze website.