Aanvragen

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunt u een individuele tegemoetkoming aanvragen.

Ga naar het aanvraagformulier

 

Uitkeringsreglement
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kunt u het uitkeringsreglement doornemen. In dit reglement staat de hoogte van de tegemoetkoming en is beschreven hoe de aanvraagprocedure eruit ziet.

Download hier:
het uitkeringsreglement
toelichting aan de hand van voorbeelden

De aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure verloopt digitaal. Binnen een beveiligde online omgeving beantwoordt u vragen en kunt u documenten aanleveren die bij uw aanvraag nodig zijn. Als u de aanvraag heeft afgerond, ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag.

Nadat de aanvraag volledig is ingediend, neemt de Commissie uw aanvraag in behandeling. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag per e-mail.

De procedure is zo ingericht dat het voor de aanvrager zo min mogelijk belastend is. In de uitvoering wordt samengewerkt met Herinneringscentrum Kamp Westerbork waar al veel informatie beschikbaar is. De behandeling van een aanvraag neemt maximaal 13 weken in beslag. Als de Commissie meer tijd nodig heeft, krijgt de aanvrager hier bericht over. De Commissie streeft ernaar de aanvragen ingediend door personen op hoge leeftijd voorrang te verlenen om zo te proberen deze aanvragen sneller te kunnen beoordelen.

Hulp bij digitaal aanvragen
Heeft u moeite met het doen van een digitale aanvraag? Er is kosteloos ondersteuning beschikbaar voor mensen die geen hulp hebben vanuit familie- of vriendenkring. Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande organisaties:

JMW: 088 – 165 22 00
Stichting Pelita: 088 – 330 51 11

Documenten 
Welke documenten u moet aanleveren bij de aanvraag, hangt af van de hoedanigheid waarin u een aanvraag indient. Zo zijn er voor het behandelen van een aanvraag van een kind van een belanghebbende andere documenten nodig dan voor het behandelen van een aanvraag van een belanghebbende zelf. Op deze pagina, kunt u zien welke documenten bij uw aanvraag van toepassing zijn.

Privacy
De Commissie is zich bewust van de gevoeligheid van de persoonsgegevens die worden opgevraagd bij het indienen van een aanvraag. Wij vragen daarom alleen die gegevens op die noodzakelijk zijn voor het behandelen van een aanvraag en zorgen ervoor dat deze informatie zeer vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en alleen voor het doel om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De gegevens zullen voor geen ander doel worden gebruikt en zullen zo snel mogelijk worden vernietigd vanaf het moment dat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om te worden bewaard. In het privacy statement, dat hier te vinden is, legt de Commissie uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren en wijzen wij de aanvrager van een individuele tegemoetkoming op zijn of haar rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over dit onderwerp.