Achtergrond

Overeenstemming over instelling Commissie

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Eind november 2018 hebben de heer Salo Muller, overlevende van de Holocaust, en president-directeur Van Boxtel van NS gezamenlijk besloten een commissie in te stellen om zich te buigen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming kan worden vormgegeven aan overlevenden en directe nabestaanden van diegenen die door de NS zijn vervoerd met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden getransporteerd. Sinds 2016 is Salo Muller in gesprek met NS over een mogelijke tegemoetkoming voor de slachtoffers van deze transporten. Muller overleefde de Holocaust maar verloor zijn ouders die door de nazi’s werden vermoord in Auschwitz.

Benoeming Commissie

In januari 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld en de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS opgericht. De Commissie is onafhankelijk en buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven en over de daadwerkelijke uitvoering van de regeling. De Commissie wordt gevormd door de bestuursleden van de Stichting, Job Cohen, Lilian Gonçalves – Ho Kang You en Ellen van der Waerden.

Adviestraject

De Commissie heeft op 26 juni 2019 haar advies aan NS aangeboden.

Besluit

NS heeft het advies overgenomen. In het uitkeringsreglement is beschreven voor wie de tegemoetkoming bedoeld was en staat informatie over de procedure.

Uitvoering

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 was het mogelijk een individuele tegemoetkoming aan te vragen. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend. Aanvragen die voor 5 augustus 2020 digitaal zijn ingediend, zijn in behandeling genomen.

 

Salo Muller, Amsterdam, 29 november 2018. foto: Marc Driessen

In november 2018 besloten Muller en NS gezamenlijk een onafhankelijke Commissie in te stellen om, ‘op morele gronden, over te gaan tot een uitkering aan slachtoffers van de WOII-transporten’.