Achtergrond

In januari 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld en de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS opgericht. De Commissie wordt gevormd door de bestuursleden van de Stichting, Job Cohen, Lilian Gonçalves – Ho Kang You en Ellen van der Waerden. De Commissie is onafhankelijk en buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven en over de daadwerkelijke uitvoering van de regeling.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Nederlandse Spoorwegen (NS), in opdracht van de bezetter, treinen gereden naar de Nederlandse kampen (WOII-transporten) en – tot aan de landsgrenzen – vanuit Nederlandse kampen en gevangenissen naar kampen in het buitenland. Sinds 2016 is Salo Muller in gesprek met NS over een mogelijke tegemoetkoming voor de slachtoffers van deze transporten. Muller overleefde de Holocaust maar verloor zijn ouders die door de nazi’s werden vermoord in Auschwitz.

In november 2018 besloten Muller en NS gezamenlijk een onafhankelijke Commissie in te stellen om, ‘op morele gronden, over te gaan tot een uitkering aan slachtoffers van de WOII-transporten’. In januari van dit jaar is een onafhankelijke commissie ingesteld, die de opdracht heeft te adviseren op welke manier NS over kan gaan tot individuele tegemoetkoming en wie daarvoor in aanmerking zou moeten kunnen komen. Ook heeft deze commissie tot taak de uitvoering van de regeling in goede banen te leiden en te besluiten op individuele aanvragen die worden ingediend.

Salo Muller, Amsterdam, 29 november 2018. foto: Marc Driessen