Achtergrond

Op 27 november 2018 heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) besloten een financiële tegemoetkomingsregeling op te zetten die bedoeld is om de rol die NS heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, en het leed dat hierdoor is veroorzaakt, individueel te erkennen. Het moest gaan om een individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (en hun directe nabestaanden) die tijdens de oorlog door NS met speciaal ingelegde treinen zijn vervoerd, waarbij de bezetter, op last van wie dat transport plaatsvond, het doel had hen naar kampen buiten Nederland te vervoeren met het oogmerk de bevolkingsgroep waar zij toe behoorden te vernietigen.

Het besluit van NS om deze slachtoffers op morele gronden individueel tegemoet te komen, was een gevolg van gesprekken die zijn gevoerd met de heer Salo Muller. Muller overleefde de Holocaust maar verloor zijn ouders die door de nazi’s werden vermoord in Auschwitz.

NS heeft daartoe op 10 januari 2019 de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld met als opdracht een advies uit te brengen over de inrichting van deze individuele financiële tegemoetkomingsregeling. Daarnaast vormde de Commissie vanaf 4 februari 2019 het bestuur van de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS, die belast werd met de voorbereidingen en de uitvoering van de regeling.

De Commissie heeft op 26 juni 2019 haar advies aangeboden aan NS. NS heeft het advies overgenomen.

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 was de regeling opengesteld en was het mogelijk een aanvraag voor een individuele tegemoetkoming in te dienen. De kaders voor de besluitvorming op aanvragen voor individuele tegemoetkomingen zijn vastgelegd in het Uitkeringsreglement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. De Commissie heeft in totaal bijna 7800 aanvragen ontvangen en beoordeeld. Meer informatie vindt u in het eindverslag dat de Commissie op 3 juni aan NS heeft aangeboden. Als alle afrondende werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal de Stichting en daarmee ook de Commissie, worden opgeheven.

 

Salo Muller, Amsterdam, 29 november 2018. foto: Marc DriessenIn november 2018 besloten Muller en NS gezamenlijk een onafhankelijke Commissie in te stellen om, ‘op morele gronden, over te gaan tot een uitkering aan slachtoffers van de WOII-transporten’.