Commissie

In januari 2019 is de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld. De Commissie is onafhankelijk en buigt zich over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven en over de daadwerkelijke uitvoering van de regeling.

Job Cohen is voorzitter van de Commissie, die verder bestaat uit Lilian Gonçalves – Ho Kang You en Ellen van der Waerden. Eva van Ingen is benoemd tot secretaris van de Commissie. De Commissie betrekt verschillende organisaties die vanuit hun historische expertise en kennis van onder hen berustende relevante archieven behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van het advies en de inrichting van de uitvoeringsorganisatie.

Job Cohen

Job Cohen (1947) is jurist en was tot eind vorig jaar hoogleraar aan de universiteit van Leiden op het gebied van gemeenterecht en gemeentekunde. Eerder was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Leiden (1971-1981), hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (1981-1997), waaronder de laatste jaren als Rector Magnificus (1991-1993 en 1995-1997), staatssecretaris van Onderwijs (1993-1994), lid van de Eerste Kamer (1995-1998), staatssecretaris van Justitie (1998-2000), burgemeester van Amsterdam (2001-2010), en lid van de Tweede Kamer (2010-2012). Nu vervult hij verschillende bestuurs- en toezichtfuncties.

Lilian Gonçalves – Ho Kang You

Lilian Gonçalves – Ho Kang You (1946) is jurist. Van 2009 tot 2016 maakte zij als staatsraad deel uit van de afdeling advisering van de Raad van State. Zij was daarvoor onder andere advocaat en lid van de Staatscommissie-Grondwet. Van 1994 tot 2000 was ze vicevoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Van 2001 tot 2009 was zij bestuurder van Amnesty International in Nederland (2001-2005) en van het internationaal bestuur in Londen (2005-2009). Nu vervult zij verschillende bestuurs- en toezichtfuncties.

Ellen van der Waerden

Ellen van der Waerden (1966), bestuurskundige en historica, is sinds 2017 gemeentearchivaris en manager van het Haags Gemeentearchief. Daarvoor was zij Programmamanager Collectie- en Informatiebeheer bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Genocide- en Holocauststudies. Van 2012-2015 werkte zij als plaatsvervangend Directeur bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarvoor was zij werkzaam bij het ministerie VWS, onder meer als Programmamanager Erfgoed van de Oorlog.

Eva van Ingen

Secretaris van de Commissie is Eva van Ingen (1984). Zij is advocaat en oprichter van FirmBase, dat juridische diensten verleent aan opstartende en snelgroeiende bedrijven. Daarvoor was zij werkzaam als General Counsel bij diverse bedrijven in de technologische sector en als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor.