Privacy

Dit is het “privacy statement” van Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS (hierna: de Stichting)

De Stichting verzamelt uitsluitend die persoonsgegevens die u als bezoeker van de website besluit achter te laten. Met het achterlaten van uw e-mailadres kan de Stichting periodiek nieuwsbrieven of andere (algemene) berichten sturen om u op de hoogte te houden van de uitvoering van de opdracht van de Stichting. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend hiervoor gebruiken en deze niet delen met derden. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor de duur van de uitvoering van de opdracht van de Stichting. Het staat u vanzelfsprekend te allen tijde vrij om zich uit te schrijven van onze nieuwsbrief en/of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons voorts verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. In een voorkomend geval kunt u bij de Autoriteit persoonsgegevens ook een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens.